Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesibil intelegem persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a moşteni, insa care nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune succesorală. Sub sancţiunea nulităţii absolute, opţiunea succesorală este indivizibilă şi nu poate fi afectată de nicio modalitate.

            Moştenitorul care, în conditiile legii sau a testamentului, cumulează mai multe vocaţii la succesiune are, pentru fiecare dintre ele, un drept de opţiune distinct. Legatarul chemat la moştenire şi ca moştenitor legal îşi va putea exercita opţiunea în oricare dintre calitati. In cazul in care deşi nu a fost încălcată rezerva succesorala, din testament rezultă că defunctul a dorit să diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca moştenitor legal, acesta din urmă poate opta doar ca legatar.

            Dreptul de opţiune succesorală se  poate exercita în termen de un an de la data deschiderii succesiunii.  Termenul de opţiune incepe sa curga de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii; de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul ce cuprinde acest legat este descoperit după deschiderea moştenirii; incepand cu data înregistrării decesului în registrul de stare civilă, dacă înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii celui care lasă moştenirea, cu exceptia cazului in care succesibilul a cunoscut faptul morţii sau hotărârea de declarare a morţii la o dată anterioară, situatie în care termenul curge de la această din urmă dată; de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este ulterioară deschiderii succesiunii.

 Daca succesibilul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală, termenul de opţiune nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere, iar  pe timpul efectuării inventarului, succesibilul nu poate fi considerat moştenitor decat daca a acceptat moştenirea.

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Locatia noastra pe harta

Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro