Contract de comodat auto

Acte necesare pentru incheierea unui contract de comodat auto

 

    Pentru comodant (cel care dă lucrul spre folosinţă)

  • act de identitate;
  • actul de proprietate al autoturismului
  • certificate de inmatriculare şi cartea de identitate a maşinii.

   Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

  • act de identitate;
  • pentru comodatarul persoană juridică, actele de funcţionare.

   Notă: pentru autoturismul deţinut de comodant în baza unui contract de leasing, este necesar şi acordul proprietarului autoturismului, respectiv al firmei de leasing, cu privire la încheierea contractului de comodat (adresă emisă de societate în acest sens)

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.

 

 

Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumita comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului.

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Ordinea, efectele si reductiunea liberalitatilor excesive

Analizand ordinea reductiunii, Codul civil român prevede faptul ca legatele (testament) se reduc inaintea donatiilor. In ceea ce priveste legatele, acestea se reduc toate deodată şi proporţio...

Adaugat la 13.01.2015 mai multe detalii

Despre mostenitori legali – descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

In ceea ce priveste dreptul de moştenire al descendentilor si anume copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta, acestia înlatura mostenitorii din restul claselor si vin la mostenire in ...

Adaugat la 15.12.2014 mai multe detalii
Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro