Act de partaj

Acte necesare pentru autentificarea contractului de partaj intre fosti soti, al bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei

 

 • acte de identitate părţi (carte de identitate)
 • certificatul de divort sau hotarare judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul, defintiva si irevocabila;
 • acte de proprietate pentru toate bunurile ce fac obiectul partajului  (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele coproprietarilor, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că nu sunt datorii la Bugetul Local si ca acestia figureaza inscrisi cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. Organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecăruia dintre fostii soti, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu propunere de dezlipire/alipire (numai daca imobilul se imparte in mai multe loturi, situatie in care se va semna mai intai actul de dezlipire).
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
 • adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, GDF SUEZ) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;

 

 • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii
 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.

 

Autentificarea unui contract de partaj intre fosti  soti se realizeaza atunci când acestia se înţeleg asupra cotei-părţi ce va reveni fiecăruia si stabilesc lotul ce revine fiecaruia, prin intelegere. După realizarea actului de partaj, fiecare parte devine proprietară exclusivă asupra unei părţi determinate sau asupra unui bun dintre cele care au format obiectul partajului. In situatia in care unul din soti ia toate bunurile, celalalt sot poate primi o sulta (o suma de bani).

Inainte de semnarea contractului  de partaj, sotii semneaza un act de lichidare a regimului matrimonial.

 

Dupa intrarea in vigoare a noului Cod Civil, partajul intre soti se poate efectua si in timpul casatoriei.

 

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Ordinea, efectele si reductiunea liberalitatilor excesive

Analizand ordinea reductiunii, Codul civil român prevede faptul ca legatele (testament) se reduc inaintea donatiilor. In ceea ce priveste legatele, acestea se reduc toate deodată şi proporţio...

Adaugat la 13.01.2015 mai multe detalii

Despre mostenitori legali – descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

In ceea ce priveste dreptul de moştenire al descendentilor si anume copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta, acestia înlatura mostenitorii din restul claselor si vin la mostenire in ...

Adaugat la 15.12.2014 mai multe detalii
Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro