Dezbatere succesiune

Acte necesare la dezbatere succesiune

Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie :

 • certificat de deces defunct;
 • certificat de casatorie si nastere al sotului supravietuitor (sau certificat deces al sotului daca acesta este decedat, sentinta de divort daca este cazul);
 • certificate de nastere + casatorie ale descendentilor sau ale  altor rude care au vocatie succesorala
 • testament in original (daca exista);
 •  acte de identitate mostenitori (carte de identitate).

 

• Actele care atesta averea defunctului :

 • acte proprietate ale bunurilor imobile: contract vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, certificate de mostenitor (daca este cazul), titlul de proprietate, contract de donatie, contract de schimb, act de dare in plata, etc;
 • acte de proprietate autoturism (certificate de inmatriculare – carte de identitate, factura fiscala/contract de vanzare-cumparare – daca este cazul) sau alte bunuri imobile
 •  certificat de atestare fiscala pe numele defunctului, eliberat de Primaria de la ultimul domiciliu al defunctului in care sa apara inscrise pe numele defunctului bunurile ce urmeaza sa fie cuprinse in masa succesorala( imobile, autoturisme, etc). In cazul in care defunctul a avut in proprietate imobile  situate in raza altor primarii  se vor prezenta si certificate de atestare fiscala emise de primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte ca imobilul din masa sucesorala este inscris in evidentele fiscale pe numele defunctului. Certificatul  de atestare fiscala este valabil si cu debite, urmand ca acestea sa fie preluate in pasivul succesiunii.  Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs;
 •  extras de carte funciara de informare pentru imobilele intabulate (pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile)
 • plan de amplasament si incheiere de intabulare pentru imobilele intabulate;
 • certificat actionar (daca este cazul);
 • carnete C.E.C. (daca este cazul );
 •  extras de cont – contract de depozit (pentru sume depuse in banci pe numele defunctului)
 • act concesiune  si adeverinta emisa de cimitir – pentru locuri  de veci;

Altele:

◦ doi martori din afara familiei care sa  declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si cati copii a avut acesta;

◦ pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special;

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea actului in original.

 

            Unul dintre cele mai importante aspecte este ca mostenirea se dezbate la notariatul ce isi are sediul in circumscriptia judecatoriei unde a avut ultimul domiciliu defunctul, in baza cererii depuse la notariat sau in baza Anexei 24 emisa de Primarie.

 

            Daca aveti o mostenire de dezbatut, va rugam sa ne contactati in vederea obtinerii informatiilor necesare.

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Ordinea, efectele si reductiunea liberalitatilor excesive

Analizand ordinea reductiunii, Codul civil român prevede faptul ca legatele (testament) se reduc inaintea donatiilor. In ceea ce priveste legatele, acestea se reduc toate deodată şi proporţio...

Adaugat la 13.01.2015 mai multe detalii

Despre mostenitori legali – descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

In ceea ce priveste dreptul de moştenire al descendentilor si anume copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta, acestia înlatura mostenitorii din restul claselor si vin la mostenire in ...

Adaugat la 15.12.2014 mai multe detalii
Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro