Conventie matrimoniala

Acte necesare pentru semnarea unei conventii matrimoniale

 

I. În situatia în care  se incheie convenția  în vederea încheierii căsătoriei

 

  • actele de identitate;
  • acte de proprietate (in situatia in care unul din viitorii soti are in proprietate bunuri mobile si imobile).
  • Certificate de atestare fiscala si extrase de carte funciara.

 

II. În situatia în care  conventia se încheie intre soti, în timpul căsătoriei, în vederea schimbării regimului matrimonial

 

  • actele de identitate;
  • certificate de nastere;
  • certificate de casatorie;
  • acte de proprietate pentru bunurile mobile si imobile proprii ale fiecarui sot si pentru bunurile comune dobandite in timpul casatoriei.
  • Certificate de atestare fiscala si extrase de carte funciara.

 Anterior  semnarii conventiei matrimoniale se incheie in mod obligatoriu un act de lichidare a regimului matrimonial, putandu-se incheia si un inventar al bunurilor  mobile proprii.

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea convenției, în original.

 

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Ordinea, efectele si reductiunea liberalitatilor excesive

Analizand ordinea reductiunii, Codul civil român prevede faptul ca legatele (testament) se reduc inaintea donatiilor. In ceea ce priveste legatele, acestea se reduc toate deodată şi proporţio...

Adaugat la 13.01.2015 mai multe detalii

Despre mostenitori legali – descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

In ceea ce priveste dreptul de moştenire al descendentilor si anume copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta, acestia înlatura mostenitorii din restul claselor si vin la mostenire in ...

Adaugat la 15.12.2014 mai multe detalii
Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro